Posti.es is shutting down on the 1st of November 2016! Read more.

Zooxanthellae

Mikaela Jonsson

Mitt verk är en textil tolkning av ett korallrev, jag fascineras av de märkliga och fantasieggande växter och djur man kan hitta i havet. Jag vill dra nytta utav de textila materialens egenskaper för att efterlikna ett utsnitt utav ett korallrev. Med mitt verk vill jag lyfta fram hur ömtåligt korallrevens ekosystem är och hur de påverkas av t.ex. kemikalier, temperaturskillnader och överfiske. Ett stort hot är korallblekning: när symbiosen mellan korallen och algen zooxanthellae (som ger korallen dess färg) bryts tappar korallen sin färg och bleknar. Om korallen och algen inte kan återuppta symbiosen dör de.

I have made a textile interpretation of a coral reef where my fascination lies with the imaginative animals and plants you can find in the sea. With my work I want to highlight the fragility of the coral reefs ecosystem. A big threat is coral bleaching where the coral terminates the symbiosis with the algae zooxanthellae, which gives the coral its coloration. To save energy the coral gradually lose its colour and if it cannot resume the symbiosis the coral will turn white and die.

More progress pictures coming soon!

×
[[flashService.message]]